Publicaciones de la categoría: Les conjuncions de coordinació

Les conjuncions de coordinació

Les conjuncions de coordinació

Lesoracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinentrobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives idistributives

 

Vananar a treballar, però van trobarl’empresa tancada.
Japortes tres anys treballant-hi, per tantt’haurien de fer fix.
Nocal que aneu al despatx ni que hitruqueu, no hi ha ningú.
Potssignar el contracte o el potsensenyar abans a un advocat.
EnJoan no està assegurat, per tanthaurà de demanar al seu cap que l’asseguri.
Noera un contracte indefinit, sinód’obra i servei.
O signes el contracte amb aquestescondicions o te’n vas al carrer.

Les conjuncions de coordinació

Les conjuncions de coordinació

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives

 

Van anar a treballar, però van trobar l’empresa tancada.
Ja portes tres anys treballant-hi, per tantt’haurien de fer fix.
No cal que aneu al despatx ni que hi truqueu, no hi ha ningú.
Pots signar el contracte o el pots ensenyar abans a un advocat.
En Joan no està assegurat, per tanthaurà de demanar al seu cap que l’asseguri.
No era un contracte indefinit, sinód’obra i servei.
O signes el contracte amb aquestes condicions o te’n vas al carrer.

Les conjuncions de coordinació

Les conjuncions de coordinació

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives

 

Van anar a treballar, però van trobar l’empresa tancada.
Ja portes tres anys treballant-hi, per tantt’haurien de fer fix.
No cal que aneu al despatx ni que hi truqueu, no hi ha ningú.
Pots signar el contracte o el pots ensenyar abans a un advocat.
En Joan no està assegurat, per tanthaurà de demanar al seu cap que l’asseguri.
No era un contracte indefinit, sinód’obra i servei.
O signes el contracte amb aquestes condicions o te’n vas al carrer.

Les conjuncions de coordinació

Les conjuncions de coordinació

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives

 

Van anar a treballar, però van trobar l’empresa tancada.
Ja portes tres anys treballant-hi, per tantt’haurien de fer fix.
No cal que aneu al despatx ni que hi truqueu, no hi ha ningú.
Pots signar el contracte o el pots ensenyar abans a un advocat.
En Joan no està assegurat, per tanthaurà de demanar al seu cap que l’asseguri.
No era un contracte indefinit, sinód’obra i servei.
O signes el contracte amb aquestes condicions o te’n vas al carrer.
A %d blogueros les gusta esto: